Project

General

Profile

Support #929 » panasonicmn.cpp.patch

Improved patch: numbers added for duplicated tags - Nicolas Nicofo, 16 Nov 2013 14:09

View differences:

trunk/src/panasonicmn.cpp (Revision 3195) → trunk/src/panasonicmn.cpp (Arbeitskopie)
52 52

 
53 53
  //! Quality, tag 0x0001
54 54
  extern const TagDetails panasonicQuality[] = {
55
    { 1, N_("TIFF")      },
55 56
    { 2, N_("High")      },
56 57
    { 3, N_("Normal")     },
57 58
    { 6, N_("Very High")   },
......
69 70
    { 8, N_("Flash")      },
70 71
    { 10, N_("Black and white") },
71 72
    { 11, N_("Manual")     },
72
    { 11, N_("Manual")     }      // To silence compiler warning
73
    { 12, N_("Shade")      },
74
    { 13, N_("Kelvin")     }
73 75
  };
74 76

 
75 77
  //! FocusMode, tag 0x0007
......
78 80
    { 2, N_("Manual")       },
79 81
    { 4, N_("Auto, focus button") },
80 82
    { 5, N_("Auto, continuous")  },
81
    { 5, N_("Auto, continuous")  }    // To silence compiler warning
83
    { 6, N_("AF-S")        },
84
    { 7, N_("AF-C")        },
85
    { 8, N_("AF-F")        }
82 86
  };
83 87

 
84 88
  //! ImageStabilizer, tag 0x001a
85 89
  extern const TagDetails panasonicImageStabilizer[] = {
86 90
    { 2, N_("On, Mode 1") },
87 91
    { 3, N_("Off")    },
88
    { 4, N_("On, Mode 2") }
92
    { 4, N_("On, Mode 2") },
93
    { 5, N_("Panning")  },
94
    { 6, N_("On, Mode 3") },
89 95
  };
90 96

 
91 97
  //! Macro, tag 0x001c
92 98
  extern const TagDetails panasonicMacro[] = {
93 99
    {  1, N_("On")     },
94 100
    {  2, N_("Off")    },
95
    { 257, N_("Tele-macro") }
101
    { 257, N_("Tele-macro") },
102
    { 513, N_("Macro-zoom") }
96 103
  };
97 104

 
98 105
  //! ShootingMode, tag 0x001f and SceneMode, tag 0x8001
......
113 120
    { 13, N_("Panning")            },
114 121
    { 14, N_("Simple")             },
115 122
    { 15, N_("Color effects")         },
123
    { 16, N_("Self Portrait")         },
124
    { 17, N_("Economy")            },
116 125
    { 18, N_("Fireworks")           },
117 126
    { 19, N_("Party")             },
118 127
    { 20, N_("Snow")              },
......
130 139
    { 32, N_("Sunset")             },
131 140
    { 33, N_("Pet")              },
132 141
    { 34, N_("Intelligent ISO")        },
142
    { 35, N_("Clipboard")           },
133 143
    { 36, N_("High speed continuous shooting") },
134 144
    { 37, N_("Intelligent auto")        },
145
    { 39, N_("Multi-aspect")          },
146
    { 41, N_("Transform")           },
147
    { 42, N_("Flash Burst")          },
148
    { 43, N_("Pin Hole")            },
149
    { 44, N_("Film Grain")           },
150
    { 45, N_("My Color")            },
151
    { 46, N_("Photo Frame")          },
152
    { 51, N_("HDR")              },
153
    { 55, N_("Handheld Night Shot")      },
154
    { 57, N_("3D")               },
155
    { 59, N_("Creative Control")        },
156
    { 62, N_("Panorama")            },
157
    { 63, N_("Glass Through")         },
158
    { 64, N_("HDR")              },
159
    { 66, N_("Digital Filter")         },
160
    { 67, N_("Clear Portrait")         },
161
    { 68, N_("Silky Skin")           },
162
    { 69, N_("Backlit Softness")        },
163
    { 70, N_("Clear in Backlight")       },
164
    { 71, N_("Relaxing Tone")         },
165
    { 72, N_("Sweet Child's Face")       },
166
    { 73, N_("Distinct Scenery")        },
167
    { 74, N_("Bright Blue Sky")        },
168
    { 75, N_("Romantic Sunset Glow")      },
169
    { 76, N_("Vivid Sunset Glow")       },
170
    { 77, N_("Glistening Water")        },
171
    { 78, N_("Clear Nightscape")        },
172
    { 79, N_("Cool Night Sky")         },
173
    { 80, N_("Warm Glowing Nightscape")    },
174
    { 81, N_("Artistic Nightscape")      },
175
    { 82, N_("Glittering Illuminations")    },
176
    { 83, N_("Clear Night Portrait")      },
177
    { 84, N_("Soft Image of a Flower")     },
178
    { 85, N_("Appetizing Food")        },
179
    { 86, N_("Cute Desert")          },
180
    { 87, N_("Freeze Animal Motion")      },
181
    { 88, N_("Clear Sports Shot")       },
182
    { 89, N_("Monochrome")           },
183
    { 90, N_("Creative Control")        }
135 184
  };
136 185

 
137 186
  //! Audio, tag 0x0020
138 187
  extern const TagDetails panasonicAudio[] = {
139
    { 1, N_("Yes") },
140
    { 2, N_("No") }
188
    { 1, N_("Yes")  },
189
    { 2, N_("No")   },
190
    { 3, N_("Stereo") }
141 191
  };
142 192

 
143 193
  //! ColorEffect, tag 0x0028
......
146 196
    { 2, N_("Warm")      },
147 197
    { 3, N_("Cool")      },
148 198
    { 4, N_("Black and white") },
149
    { 5, N_("Sepia")      }
199
    { 5, N_("Sepia")      },
200
    { 6, N_("Happy")      }
150 201
  };
151 202

 
152 203
  //! BustMode, tag 0x002a
......
180 231

 
181 232
  //! SelfTimer, tag 0x002e
182 233
  extern const TagDetails panasonicSelfTimer[] = {
183
    { 1, N_("Off") },
184
    { 2, N_("10s") },
185
    { 3, N_("2s") }
234
    { 1, N_("Off")        },
235
    { 2, N_("10 s")        },
236
    { 3, N_("2 s")        },
237
    { 4, N_("10 s / 3 pictures") }
186 238
  };
187 239

 
188 240
  //! Rotation, tag 0x0030
189 241
  extern const TagDetails panasonicRotation[] = {
190 242
    { 1, N_("Horizontal (normal)") },
243
    { 3, N_("Rotate 180")     },
191 244
    { 6, N_("Rotate 90 CW")    },
192 245
    { 8, N_("Rotate 270 CW")    }
193 246
  };
194 247

 
248
  //! AFAssistLamp, tag 0x0031
249
  extern const TagDetails panasonicAFAssistLamp[] = {
250
    { 1, N_("Fired")           },
251
    { 2, N_("Enabled but Not Used")   },
252
    { 3, N_("Disabled but Required")   },
253
    { 4, N_("Disabled and Not Required") }
254
  };
255

 
195 256
  //! ColorMode, tag 0x0032
196 257
  extern const TagDetails panasonicColorMode[] = {
197 258
    { 0, N_("Normal") },
......
220 281
    { 2, N_("Destination") }
221 282
  };
222 283

 
284
  //! TextStamp, tag 0x003b, 0x003e, 000x8008 and 0x8009
285
  extern const TagDetails panasonicTextStamp[] = {
286
    { 1, N_("Off") },
287
    { 2, N_("On") }
288
  };
289

 
223 290
  //! FilmMode, tag 0x0042
224 291
  extern const TagDetails panasonicFilmMode[] = {
225
    { 1, N_("Standard (color)") },
226
    { 2, N_("Dynamic (color)") },
227
    { 3, N_("Nature (color)")  },
228
    { 4, N_("Smooth (color)")  },
229
    { 5, N_("Standard (B&W)")  },
230
    { 6, N_("Dynamic (B&W)")  },
231
    { 7, N_("Smooth (B&W)")   }
292
    { 1, N_("Standard (color)") },
293
    { 2, N_("Dynamic (color)") },
294
    { 3, N_("Nature (color)")  },
295
    { 4, N_("Smooth (color)")  },
296
    { 5, N_("Standard (B&W)")  },
297
    { 6, N_("Dynamic (B&W)")  },
298
    { 7, N_("Smooth (B&W)")   },
299
    { 10, N_("Nostalgic")    },
300
    { 11, N_("Vibrant")     }
232 301
  };
233 302

 
303
  //! Flash curtain, tag 0x0048
304
  extern const TagDetails panasonicFlashCurtain[] = {
305
    { 0, N_("n/a") },
306
    { 1, N_("1st") },
307
    { 2, N_("2nd") }
308
  };
309

 
310
  //! Intelligent exposure, tag 0x005d
311
  extern const TagDetails panasonicIntelligentExposure[] = {
312
    { 0, N_("Off")   },
313
    { 1, N_("Low")   },
314
    { 2, N_("Standard") },
315
    { 3, N_("High")   }
316
  };
317

 
318
  //! Flash warning, tag 0x0062
319
  extern const TagDetails panasonicFlashWarning[] = {
320
    { 0, N_("No")                },
321
    { 1, N_("Yes (flash required but disabled") }
322
  };
323

 
324
  //! Intelligent resolution, tag 0x0070
325
  extern const TagDetails panasonicIntelligentResolution[] = {
326
    { 0, N_("Off")   },
327
    { 1, N_("Low")   },
328
    { 2, N_("Standard") },
329
    { 3, N_("High")   },
330
    { 4, N_("Extended") }
331
  };
332

 
333
  //! Intelligent D-Range, tag 0x0079
334
  extern const TagDetails panasonicIntelligentDRange[] = {
335
    { 0, N_("Off")   },
336
    { 1, N_("Low")   },
337
    { 2, N_("Standard") },
338
    { 3, N_("High")   }
339
  };
340

 
341
  //! Clear Retouch, tag 0x007c
342
  extern const TagDetails panasonicClearRetouch[] = {
343
    { 0, N_("Off") },
344
    { 1, N_("On") }
345
  };
346

 
347
  //! Photo Style, tag 0x0089
348
  extern const TagDetails panasonicPhotoStyle[] = {
349
    { 0, N_("NoAuto")       },
350
    { 1, N_("Standard or Custom") },
351
    { 2, N_("Vivid")       },
352
    { 3, N_("Natural")      },
353
    { 4, N_("Monochrome")     },
354
    { 5, N_("Scenery")      },
355
    { 6, N_("Portrait")      }
356
  };
357

 
358
  //! Timer recording, tag 0x0096
359
  extern const TagDetails panasonicTimerRecording[] = {
360
    { 0, N_("Off")          },
361
    { 1, N_("Time Lapse")      },
362
    { 2, N_("Stop-Motion Animation") }
363
  };
364

 
365
  //! HDR, tag 0x009e
366
  extern const TagDetails panasonicHDR[] = {
367
    {   0, N_("Off")     },
368
    {  100, N_("1 EV")    },
369
    {  200, N_("2 EV")    },
370
    {  300, N_("3 EV")    },
371
    { 32868, N_("1 EV (Auto)") },
372
    { 32968, N_("2 EV (Auto)") },
373
    { 33068, N_("3 EV (Auto)") }
374
  };
375

 
376
  //! Shutter Type, tag 0x009f
377
  extern const TagDetails panasonicShutterType[] = {
378
    { 0, N_("Mechanical") },
379
    { 1, N_("Electronic") },
380
    { 2, N_("Hybrid")   }
381
  };
382

 
383
  //! Touch AE, tag 0x00ab
384
  extern const TagDetails panasonicTouchAE[] = {
385
    { 0, N_("Off") },
386
    { 1, N_("On") }
387
  };
388

 
389
  //! Flash Fired, tag 0x8007
390
  extern const TagDetails panasonicFlashFired[] = {
391
    { 1, N_("No") },
392
    { 2, N_("Yes") }
393
  };
394

 
234 395
  // Panasonic MakerNote Tag Info
235 396
  const TagInfo PanasonicMakerNote::tagInfo_[] = {
236 397
    TagInfo(0x0001, "Quality", N_("Quality"), N_("Image Quality"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicQuality)),
......
247 408
    TagInfo(0x0022, "0x0022", "0x0022", N_("Unknown"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
248 409
    TagInfo(0x0023, "WhiteBalanceBias", N_("White Balance Bias"), N_("White balance adjustment"), panasonicId, makerTags, signedShort, -1, print0x0023),
249 410
    TagInfo(0x0024, "FlashBias", N_("FlashBias"), N_("Flash bias"), panasonicId, makerTags, signedShort, -1, printValue),
250
    TagInfo(0x0025, "InternalSerialNumber", N_("Internal Serial Number"), N_("This number is unique, and contains the date of manufacture, but is not the same as the number printed on the camera body."), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printValue),
411
    TagInfo(0x0025, "InternalSerialNumber", N_("Internal Serial Number"), N_("This number is unique, and contains the date of manufacture, but is not the same as the number printed on the camera body."), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printPanasonicText),
251 412
    TagInfo(0x0026, "ExifVersion", "Exif Version", N_("Exif version"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printExifVersion),
252 413
    TagInfo(0x0027, "0x0027", "0x0027", N_("Unknown"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
253 414
    TagInfo(0x0028, "ColorEffect", N_("Color Effect"), N_("Color effect"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicColorEffect)),
254
    TagInfo(0x0029, "TimeSincePowerOn", "Time since Power On", N_("Time in 1/100 s from when the camera was powered on to when the image is written to memory card"), panasonicId, makerTags, unsignedLong, -1, printValue),
415
    TagInfo(0x0029, "TimeSincePowerOn", "Time since Power On", N_("Time in 1/100 s from when the camera was powered on to when the image is written to memory card"), panasonicId, makerTags, unsignedLong, -1, print0x0029),
255 416
    TagInfo(0x002a, "BurstMode", N_("Burst Mode"), N_("Burst mode"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicBurstMode)),
256 417
    TagInfo(0x002b, "SequenceNumber", N_("Sequence Number"), N_("Sequence number"), panasonicId, makerTags, unsignedLong, -1, printValue),
257 418
    TagInfo(0x002c, "Contrast", N_("Contrast"), N_("Contrast setting"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicContrast)),
......
259 420
    TagInfo(0x002e, "SelfTimer", N_("Self Timer"), N_("Self timer"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicSelfTimer)),
260 421
    TagInfo(0x002f, "0x002f", "0x002f", N_("Unknown"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
261 422
    TagInfo(0x0030, "Rotation", N_("Rotation"), N_("Rotation"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicRotation)),
262
    TagInfo(0x0031, "0x0031", "0x0031", N_("Unknown"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
423
    TagInfo(0x0031, "AFAssistLamp", N_("AF Assist Lamp"), N_("AF Assist Lamp"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicAFAssistLamp)),
263 424
    TagInfo(0x0032, "ColorMode", N_("Color Mode"), N_("Color mode"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicColorMode)),
264
    TagInfo(0x0033, "BabyAge", N_("Baby Age"), N_("Baby (or pet) age"), panasonicId, makerTags, asciiString, -1, printValue),
425
    TagInfo(0x0033, "BabyAge2", N_("Baby Age 2"), N_("Baby (or pet) age 2"), panasonicId, makerTags, asciiString, -1, print0x0033),
265 426
    TagInfo(0x0034, "OpticalZoomMode", N_("Optical Zoom Mode"), N_("Optical zoom mode"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicOpticalZoomMode)),
266 427
    TagInfo(0x0035, "ConversionLens", N_("Conversion Lens"), N_("Conversion lens"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicConversionLens)),
267
    TagInfo(0x0036, "TravelDay", N_("Travel Day"), N_("Travel day"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
428
    TagInfo(0x0036, "TravelDay", N_("Travel Day"), N_("Travel day"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, print0x0036),
268 429
    TagInfo(0x0039, "Contrast", N_("Contrast"), N_("Contrast"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
269 430
    TagInfo(0x003a, "WorldTimeLocation", N_("World Time Location"), N_("World time location"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicWorldTimeLocation)),
270
    TagInfo(0x003c, "ProgramISO", N_("Program ISO"), N_("Program ISO"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
431
    TagInfo(0x003b, "TextStamp1", N_("Text Stamp 1"), N_("Text Stamp 1"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicTextStamp)),
432
    TagInfo(0x003c, "ProgramISO", N_("Program ISO"), N_("Program ISO"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, print0x003c),
433
    TagInfo(0x003d, "AdvancedSceneType", N_("Advanced Scene Type"), N_("Advanced Scene Type"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
434
    TagInfo(0x003e, "TextStamp2", N_("Text Stamp 2"), N_("Text Stamp 2"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicTextStamp)),
435
    TagInfo(0x003f, "FacesDetected", N_("Faces detected"), N_("Faces detected"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
271 436
    TagInfo(0x0040, "Saturation", N_("Saturation"), N_("Saturation"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
272 437
    TagInfo(0x0041, "Sharpness", N_("Sharpness"), N_("Sharpness"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
273 438
    TagInfo(0x0042, "FilmMode", N_("Film Mode"), N_("Film mode"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicFilmMode)),
439
    TagInfo(0x0044, "ColorTempKelvin", N_("Color Temp Kelvin"), N_("Color Temperatur in Kelvin"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
274 440
    TagInfo(0x0046, "WBAdjustAB", N_("WB Adjust AB"), N_("WB adjust AB. Positive is a shift toward blue."), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
275 441
    TagInfo(0x0047, "WBAdjustGM", N_("WB Adjust GM"), N_("WBAdjustGM. Positive is a shift toward green."), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
442
    TagInfo(0x0048, "FlashCurtain", N_("Flash Curtain"), N_("Flash Curtain"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicFlashCurtain)),
443
    TagInfo(0x004b, "ImageWidth", N_("Image width"), N_("Image width"), panasonicId, makerTags, unsignedLong, -1, printValue),
444
    TagInfo(0x004c, "ImageHeight", N_("Image height"), N_("Image height"), panasonicId, makerTags, unsignedLong, -1, printValue),
445
    TagInfo(0x004d, "AFPointPosition", N_("AF Point Position"), N_("AF Point Position"), panasonicId, makerTags, unsignedRational, -1, printValue),
446
    TagInfo(0x004e, "FaceDetInfo", N_("Face detection info"), N_("Face detection info"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printValue),
276 447
    TagInfo(0x0051, "LensType", N_("Lens Type"), N_("Lens type"), panasonicId, makerTags, asciiString, -1, printValue),
277 448
    TagInfo(0x0052, "LensSerialNumber", N_("Lens Serial Number"), N_("Lens serial number"), panasonicId, makerTags, asciiString, -1, printValue),
278 449
    TagInfo(0x0053, "AccessoryType", N_("Accessory Type"), N_("Accessory type"), panasonicId, makerTags, asciiString, -1, printValue),
450
    TagInfo(0x0059, "Transform1", N_("Transform 1"), N_("Transform 1"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printValue),
451
    TagInfo(0x005d, "IntelligentExposure", N_("Intelligent Exposure"), N_("Intelligent Exposure"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicIntelligentExposure)),
452
    TagInfo(0x0061, "FaceRecInfo", N_("Face recognation info"), N_("Face recognation info"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printValue),
453
    TagInfo(0x0062, "FlashWarning", N_("Flash Warning"), N_("Flash warning"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicFlashWarning)),
454
    TagInfo(0x0065, "Title", N_("Title"), N_("Title"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printPanasonicText),
455
    TagInfo(0x0066, "BabyName", N_("Baby Name"), N_("Baby name (or pet name)"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printPanasonicText),
456
    TagInfo(0x0067, "Location", N_("Location"), N_("Location"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printPanasonicText),
457
    TagInfo(0x0069, "Country", N_("Country"), N_("Country"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printPanasonicText),
458
    TagInfo(0x006b, "State", N_("State"), N_("State"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printPanasonicText),
459
    TagInfo(0x006d, "City", N_("City"), N_("City"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printPanasonicText),
460
    TagInfo(0x006f, "Landmark", N_("Landmark"), N_("Landmark"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printPanasonicText),
461
    TagInfo(0x0070, "IntelligentResolution", N_("Intelligent resolution"), N_("Intelligent resolution"), panasonicId, makerTags, unsignedByte, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicIntelligentResolution)),
462
    TagInfo(0x0079, "IntelligentDRange", N_("Intelligent Dynamic Range"), N_("Intelligent Dynamic Range"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicIntelligentDRange)),
463
    TagInfo(0x007c, "ClearRetouch", N_("Clear Retouch"), N_("Clear Retouch"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicClearRetouch)),
464
    TagInfo(0x0086, "ManometerPressure", N_("Manometer Pressure"), N_("Manometer pressure"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
465
    TagInfo(0x0089, "PhotoStyle", N_("Photo style"), N_("Photo style"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicPhotoStyle)),
466
    TagInfo(0x008c, "AccelerometerZ", N_("Accelerometer Z"), N_("positive is acceleration upwards"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printAccelerometer),
467
    TagInfo(0x008d, "AccelerometerX", N_("Accelerometer X"), N_("positive is acceleration to the left"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printAccelerometer),
468
    TagInfo(0x008e, "AccelerometerY", N_("Accelerometer Y"), N_("positive is acceleration backwards"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printAccelerometer),
469
    TagInfo(0x0090, "RollAngle", N_("Roll Angle"), N_("degress of clockwise camera rotation"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printRollAngle),
470
    TagInfo(0x0091, "PitchAngle", N_("Pitch Angle"), N_("degress of upwards camera tilt"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printPitchAngle),
471
    TagInfo(0x0096, "TimerRecording", N_("Timer Recording"), N_("Timer Recording"), panasonicId, makerTags, unsignedByte, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicTimerRecording)),
472
    TagInfo(0x009e, "HDR", N_("HDR"), N_("HDR"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicHDR)),
473
    TagInfo(0x009f, "ShutterType", N_("Shutter Type"), N_("Shutter Type"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicShutterType)),
474
    TagInfo(0x00a3, "ClearRetouchValue", N_("Clear Retouch Value"), N_("Clear Retouch Value"), panasonicId, makerTags, unsignedRational, -1, printValue),
475
    TagInfo(0x00ab, "TouchAE", N_("TouchAE"), N_("TouchAE"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicTouchAE)),
279 476
    TagInfo(0x0e00, "PrintIM", N_("Print IM"), N_("PrintIM information"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printValue),
280 477
    TagInfo(0x4449, "0x4449", "0x4449", N_("Unknown"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printValue),
281 478
    TagInfo(0x8000, "MakerNoteVersion", N_("MakerNote Version"), N_("MakerNote version"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printExifVersion),
......
283 480
    TagInfo(0x8004, "WBRedLevel", N_("WB Red Level"), N_("WB red level"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
284 481
    TagInfo(0x8005, "WBGreenLevel", N_("WB Green Level"), N_("WB green level"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
285 482
    TagInfo(0x8006, "WBBlueLevel", N_("WB Blue Level"), N_("WB blue level"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, printValue),
286
    TagInfo(0x8010, "BabyAge", N_("Baby Age"), N_("Baby (or pet) age"), panasonicId, makerTags, asciiString, -1, printValue),
483
    TagInfo(0x8007, "FlashFired", N_("Flash Fired"), N_("Flash Fired"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicFlashFired)),
484
    TagInfo(0x8008, "TextStamp3", N_("Text Stamp 3"), N_("Text Stamp 3"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicTextStamp)),
485
    TagInfo(0x8009, "TextStamp4", N_("Text Stamp 4"), N_("Text Stamp 4"), panasonicId, makerTags, unsignedShort, -1, EXV_PRINT_TAG(panasonicTextStamp)),
486
    TagInfo(0x8010, "BabyAge1", N_("Baby Age 1"), N_("Baby (or pet) age 1"), panasonicId, makerTags, asciiString, -1, print0x0033),
487
    TagInfo(0x8012, "Transform2", N_("Transform 2"), N_("Transform 2"), panasonicId, makerTags, undefined, -1, printValue),
287 488
    // End of list marker
288 489
    TagInfo(0xffff, "(UnknownPanasonicMakerNoteTag)", "(UnknownPanasonicMakerNoteTag)", N_("Unknown PanasonicMakerNote tag"), panasonicId, makerTags, asciiString, -1, printValue)
289 490
  };
......
293 494
    return tagInfo_;
294 495
  }
295 496

 
497
  // tag Focus Mode
296 498
  std::ostream& PanasonicMakerNote::print0x000f(std::ostream& os,
297 499
                         const Value& value,
298 500
                         const ExifData*)
......
302 504
    }
303 505
    long l0 = value.toLong(0);
304 506
    long l1 = value.toLong(1);
305
    if   (l0 == 0 && l1 == 1) os << _("Spot mode on");
306
    else if (l0 == 0 && l1 == 16) os << _("Spot mode off or 3-area (high speed)");
307
    else if (l0 == 1 && l1 == 0) os << _("Spot focussing");
308
    else if (l0 == 1 && l1 == 1) os << _("5-area");
309
    else if (l0 == 16 && l1 == 0) os << _("1-area");
310
    else if (l0 == 16 && l1 == 16) os << _("1-area (high speed)");
311
    else if (l0 == 32 && l1 == 0) os << _("3-area (auto)");
312
    else if (l0 == 32 && l1 == 1) os << _("3-area (left)");
313
    else if (l0 == 32 && l1 == 2) os << _("3-area (center)");
314
    else if (l0 == 32 && l1 == 3) os << _("3-area (right)");
507
    if   (l0 ==  0 && l1 == 1) os << _("Spot mode on or 9 area");
508
    else if (l0 ==  0 && l1 == 16) os << _("Spot mode off or 3-area (high speed)");
509
    else if (l0 ==  0 && l1 == 23) os << _("23-area");
510
    else if (l0 ==  1 && l1 == 0) os << _("Spot focussing");
511
    else if (l0 ==  1 && l1 == 1) os << _("5-area");
512
    else if (l0 == 16 && l1 == 0) os << _("1-area");
513
    else if (l0 == 16 && l1 == 16) os << _("1-area (high speed)");
514
    else if (l0 == 32 && l1 == 0) os << _("3-area (auto)");
515
    else if (l0 == 32 && l1 == 1) os << _("3-area (left)");
516
    else if (l0 == 32 && l1 == 2) os << _("3-area (center)");
517
    else if (l0 == 32 && l1 == 3) os << _("3-area (right)");
518
    else if (l0 == 64 && l1 == 0) os << _("Face Detect");
519
    else if (l0 == 128 && l1 == 0) os << _("Spot Focusing 2");
315 520
    else os << value;
316 521
    return os;
317 522
  } // PanasonicMakerNote::print0x000f
318 523

 
524
  // tag White balance bias
319 525
  std::ostream& PanasonicMakerNote::print0x0023(std::ostream& os,
320 526
                         const Value& value,
321 527
                         const ExifData*)
......
330 536

 
331 537
  } // PanasonicMakerNote::print0x0023
332 538

 
539
  // Time since power on
540
  std::ostream& PanasonicMakerNote::print0x0029(std::ostream& os,
541
                         const Value& value,
542
                         const ExifData*)
543
  {
544
    std::ostringstream oss;
545
    oss.copyfmt(os);
546
    long time=value.toLong();
547
    os << std::setw(2) << std::setfill('0') << time / 360000 << ":"
548
      << std::setw(2) << std::setfill('0') << (time % 360000) / 6000 << ":"
549
      << std::setw(2) << std::setfill('0') << (time % 6000) / 100 << "."
550
      << std::setw(2) << std::setfill('0') << time % 100;
551
    os.copyfmt(oss);
552

 
553
    return os;
554

 
555
  } // PanasonicMakerNote::print0x0029
556

 
557
  // bage age
558
  std::ostream& PanasonicMakerNote::print0x0033(std::ostream& os,
559
                         const Value& value,
560
                         const ExifData*)
561
  {
562
    if(value.toString()=="9999:99:99 00:00:00")
563
    {
564
      os << N_("not set");
565
    }
566
    else
567
    {
568
      os << value;
569
    };
570
    return os;
571
  } // PanasonicMakerNote::print0x0033
572

 
573
  // Travel days
574
  std::ostream& PanasonicMakerNote::print0x0036(std::ostream& os,
575
                         const Value& value,
576
                         const ExifData*)
577
  {
578
    if(value.toLong()==65535)
579
    {
580
      os << N_("not set");
581
    }
582
    else
583
    {
584
      os << value;
585
    };
586
    return os;
587
  } // PanasonicMakerNote::print0x0036
588

 
589
  // Program ISO
590
  std::ostream& PanasonicMakerNote::print0x003c(std::ostream& os,
591
                         const Value& value,
592
                         const ExifData*)
593
  {
594
    switch(value.toLong())
595
    {
596
      case 65534:
597
        os << N_("Intelligent ISO");
598
        break;
599
      case 65535:
600
        os << N_("n/a");
601
        break;
602
      default:
603
        os << value;
604
        break;
605
    };
606
    return os;
607
  } // PanasonicMakerNote::print0x003c
608

 
609
  std::ostream& PanasonicMakerNote::printPanasonicText(std::ostream& os,
610
                         const Value& value,
611
                         const ExifData*)
612
  {
613
    if(value.size()>0 && value.typeId() == undefined)
614
    {
615
      for(long i=0; i< value.size(); i++)
616
      {
617
        if(value.toLong(i)==0)
618
        {
619
          break;
620
        };
621
        os << static_cast<char>(value.toLong(i));
622
      };
623
      return os;
624
    }
625
    else
626
    {
627
      return os << value;
628
    };
629
  } // PanasonicMakerNote::printPanasonicText
630

 
631
  std::ostream& PanasonicMakerNote::printAccelerometer(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*)
632
  {
633
    // value is stored as unsigned int, but should be readed as signed int, so manually convert it
634
    int i = value.toLong();
635
    i = i - ((i & 0x8000) >> 15) * 0xffff;
636
    return os << i;
637
  } // PanasonicMakerNote::printAccelerometer
638

 
639
  std::ostream& PanasonicMakerNote::printRollAngle(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*)
640
  {
641
    // roll angle is stored as signed int, but tag states to be unsigned int
642
    int i = value.toLong();
643
    i = i - ((i & 0x8000) >> 15) * 0xffff;
644
    std::ostringstream oss;
645
    oss.copyfmt(os);
646
    os << std::fixed << std::setprecision(1) << i / 10.0;
647
    os.copyfmt(oss);
648

 
649
    return os;
650
  } // PanasonicMakerNote::printRollAngle
651

 
652
  std::ostream& PanasonicMakerNote::printPitchAngle(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*)
653
  {
654
    // pitch angle is stored as signed int, but tag states to be unsigned int
655
    // change sign to be compatible with ExifTool: positive is upwards
656
    int i = value.toLong();
657
    i = i - ((i & 0x8000) >> 15) * 0xffff;
658
    std::ostringstream oss;
659
    oss.copyfmt(os);
660
    os << std::fixed << std::setprecision(1) << -i / 10.0;
661
    os.copyfmt(oss);
662

 
663
    return os;
664
  } // PanasonicMakerNote::printPitchAngle
665

 
333 666
  // Panasonic MakerNote Tag Info
334 667
  const TagInfo PanasonicMakerNote::tagInfoRaw_[] = {
335 668
    TagInfo(0x0001, "Version", N_("Version"), N_("Panasonic raw version"), panaRawId, panaRaw, undefined, -1, printExifVersion),
trunk/src/panasonicmn_int.hpp (Revision 3195) → trunk/src/panasonicmn_int.hpp (Arbeitskopie)
65 65
    static std::ostream& print0x000f(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*);
66 66
    //! Print WhiteBalanceBias
67 67
    static std::ostream& print0x0023(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*);
68
    //! Print TimeSincePowerOn
69
    static std::ostream& print0x0029(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*);
70
    //! Print Baby age
71
    static std::ostream& print0x0033(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*);
72
    //! Print Travel days
73
    static std::ostream& print0x0036(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*);
74
    //! Print ISO
75
    static std::ostream& print0x003c(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*);
76
    //! Print special text values: title, landmark, county and so on
77
    static std::ostream& printPanasonicText(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*);
78
    //! Print accerometer readings
79
    static std::ostream& printAccelerometer(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*);
80
    //! Print roll angle
81
    static std::ostream& printRollAngle(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*);
82
    //! Print pitch angle
83
    static std::ostream& printPitchAngle(std::ostream& os, const Value& value, const ExifData*);
68 84
    //@}
69 85

 
70 86
  private:
(5-5/9)